RUSLAND

 

Rusland is een democratische federatie (een verbond van samenwerkende staten) en maakt deel uit van het GOS, het Gemenebest van (op dit moment 15) Onafhankelijke staten.


Ligging en grootte
Rusland is het grootste land ter wereld met een oppervlakte van 22 miljoen vierkante kilometer. Het beslaat hiermee een zesde deel van de gehele aardoppervlakte. De afstand van west naar oost is meer dan 10.000 kilometer en de afstand van noord naar zuid bedraagt 5.000 kilometer. Ter vergelijking: het is tweemaal zo groot als Brazilië en meer dan 400 maal zo groot als Nederland. Het ligt op twee continenten: Europa (het gedeelte ten westen van Moskou) en Azië (het gedeelte ten oosten van Moskou). Rusland grenst onder andere aan Finland, Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Turkije, Iran, Afghanistan, China en Mongolië. Daarnaast wordt Rusland omsloten door een aantal zeeën, zoals de Barentszzee, de Zwarte Zee en de Noordelijke IJszee.

Er zijn in totaal 11 tijdzones; als in het oosten de zon opgaat, wordt het in het westen al weer donker. Er wonen in het GOS ongeveer 280 miljoen mensen.

De bevolking van het GOS bestaat uit ongeveer 200 etnische groepen. Ongeveer driekwart van de bevolking bestaat uit Russen, Oekraïners, Witrussen en Polen (Slavisch groepen genoemd). De belangrijkste minderheden zijn de Tukse, Kaukasische, Fins-Oegrische, Baltische en Mongoolse volkeren. In Siberie leven ongeveer 30 inheemse bevolkingsgroepen. Sommige groepen onderhouden hun eigen taal en cultuur.

In de afgelopen tien jaar is de ontwikkeling in het voormalige USSR mede door de Perestroika (herstructerering) en glasnost (openheid) erg snel gegaan. Voormalige Oost-bloklanden werden zelfstandiger, de muur werd gesloopt en het ijzeren gordijn geopend. Het land wordt steeds makkelijker te bereizen voor de toeristen en de voorzieningen worden steeds beter.

 

 

Taal
Moskou is een goede plaats om een eerste indruk krijgen van de veelzijdigheid van het land. Je treft hier mensen uit alle delen van het GOS en door de belangrijke rol die Moskou heeft, is het ook een internationale toeristische attractie. In het GOS worden ongeveer 150 talen gesproken en nog enige dialecten. Bijna alle 287 miljoen inwoners spreken Russisch, waardoor de multinationale bevolking goed met elkaar kan communiceren. Je verstaanbaar maken in Moskou is over het algemeen geen probleem. Er is er altijd wel iemand te vinden die Duits, Frans of Engels spreekt. Het percentage Russen buiten de grote steden dat een vreemde taal spreekt, is gering.

Het Russisch is een Cyrillisch schrift en het alfabet bestaat uit 33 tekens. Wanneer je een bezoek brengt aan Rusland is het handig om de tekens van het Russische alfabet te leren, zodat je bijvoorbeeld namen van straten en metrohaltes kan lezen.

 

 
De republieken verenigd in het GOS  
 
Republiek Hoofdstad Aantal inwoners Oppervlakte in km2  
 
Rusland
Oekraine
Oezbekistan
Kazakstan
Wit Rusland
Azerbeidzjan
Georgië
Tadzjikistan
Kirghiszstan
Turkmenie
Armenië
Moskou
Kiev
Tasjkent
Alinm Ata
Minsk
Baku
Tbilisi
Dushanbe
Runze
Ashkhabad
Jerevan
148 miljoen
51 ,7 miljoen
19,9 miljoen
16,5 miljoen
10,2 miljoen
7 miljoen
5,4 miljoen
5,1 miljoen
4,3 miljoen
3,5 miljoen
3,3 miljoen

17.100.000
603.700
447.000
2.700.000
207.600
86.600
69.700
143.100
198.500
488.100
29.800

 

 

Klimaat
Rusland kent, op het tropisch klimaat na, alle klimaten, variërend van het arctisch klimaat in het noorden tot het subtropisch klimaat in het zuiden. Het meest voorkomend is het landklimaat.
In het uiterste noorden van Rusland heerst een pool- en toendraklimaat. De winter duurt daar van november tot april. De temperatuur kan dan dalen tot dertig graden onder het vriespunt, met een extreme kou in Oost-Siberië (temperaturen van -70 graden in Werchejansk).
Het Europese gedeelte van Rusland kent een continentaal klimaat. De zomermaanden zijn juni, juli en augustus. Dan komen maximumtemperaturen van 35 graden voor. De meeste regen valt in juni en juli (korte hevige buien).
Bij de gedachte aan Moskou denkt iedereen vaak aan extreme kou en sneeuw. Toch schijnt de zon er in de maanden mei, juni en juli vaker en langer dan in de meeste Noord-Europese steden. In Moskou (landklimaat) wordt het in de zomer gemiddeld 22 graden. In de winters (van november tot april) wordt het gemiddeld -5 graden met een gemiddelde van slecht één uur zon. Juli en augustus zijn de natte maanden met ongeveer de helft van de Nederlandse neerslag. In de wintermaanden ligt de gemiddelde nacht temperatuur ver onder het vriespunt (tot -20 graden) . De kou is echter erg droog en voelt slechts fris aan mits er geen wind is.

 

 

Flora en Fauna
Het
landklimaat van het GOS kan verdeeld worden in verschillende zones:

Toendra's: Op een toendra groeien bijna geen bomen. De begroeiing bestaat slechts uit korstmossen. Op een toendra is een rijk dierenleven. Er leven beren, woelmuizen, lemmings, sneeuwhazen, poolvossen en rendieren. De grond onder de oppervlakte is meestal bevroren zodat de dieren er geen winterslaap kunnen houden. 's Zomers maken de grote hoeveelheid muggen het leven voor de mensen bijna onmogelijk. De grote zwermen muggen trekken wel erg veel vogels aan zoals de wulpen, snipen, grutto's, plevieren etc.

Taiga : Het toendra-achtig terrein dat begroeid wordt door struiken en lage bomen gaat langzaam over in een landschap met voornamelijk naalbossen. Dit gebied wordt een Taiga genoemd en is rijk aan elanden, herten, reeën, wolven, vossen en eekhoorns. Ook voor vogels is de Taiga een prettig leefgebeid.

Loofbossen en steppe: De Taiga loopt geleidelijk over in een loofbos van eiken, beuken, iepen en essen. De bossen van het GOS bedekken de helft van het landoppervlak en vormen een derde van de wereldvoorraad.

In het oosten van het GOS gaat de steppe over in het woestijngebied van de Gobi-woestijn. De zandsteppe worden bevolkt door allerlei knaagdieren.

Rusland telt ongeveer 140 beschermde natuurreservaten. Enkele diersoorten, zoals de Europese bizon leven dankzij deze natuurbescherming nog in het wild. In deze reservaten wordt ook wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Ondanks deze natuurbescherming wordt, door vervuiling en bontjagers, een aantal diersoorten bedreigd in hun bestaan.

 

 

Visa
Bezoekers uit bijna alle landen ter wereld hebben een visum nodig om het GOS te bezoeken. Bij een georganiseerde reis zal in de meeste gevallen de touroperator het visum verzorgen. Voor het aanvragen van een visum moet je over een paspoort beschikken dat na vertrek nog minmaal 6 maanden geldig is. Bij de aanvraag moet je twee indentieke pasfoto's en een bewijs dat je een accomodatie hebt geboekt bijvoegen. Ook heb je een zakelijke- of persoonlijke uitnodiging nodig. Hiervoor kan je een brief gebruiken van de reisorganisatie. Vraag het visum op zijn vroegst 3 maanden voor vertrek aan. Het duurt in de regel 10 dagen voordat het visum wordt afgegeven.

Het visum bestaat uit een in het paspoort geplakte sticker en een los inlegvel met een in- en uitreisvisum. Het inlegvel moet je bij de uitreis aan de doune overhandigen. Verlies dit inlegvel niet! Het is een belangrijk document dat bij verlies behoorlijk wat problemen kan veroorzaken en je zeer duur zal komen te staan. Buitenlanders zijn verplicht om het paspoort en het visum altijd bij zich te dragen.

Bij het binnenkomen van het GOS moet je een Customs declaration invullen waarop je exact moet aangeven welke goederen en contanten je bij je hebt. Bij het verlaten van het GOS kan gecontroleerd worden of je de goederen nog in bezit hebt.

Voor inlichtingen:
Ambassade van Rusland
Andries Bickerwerg 2
2517 JP DEN HAAG
Telefoonnummer: 070-3451300

Aanvraag en afgifte van visa:
Laan van Meerderfoort 1
2517 AA DEN HAAG
telefoonnummer: 070-3467940

 

 

In- en uitvoer van en naar het GOS
Bij inreis in het GOS moet je aan de grens het aantal stuks bagage opgeven (inclusief handbagage), kostbare of oude artikelen vermelden en al het geld en cheques per valutasoort apart noteren. Hiervoor worden de zogenaamde declaratieformulieren gebruikt, die in het Duits of Engels ingevuld moeten worden (alleen door personen boven de 16 jaar). Soms zijn deze formulieren in het vliegtuig voorhanden, meestal echter pas op het vliegveld, vóór het passeren van de douane. Na invulling van het declaratieformulier wordt het formulier gestempeld en krijgt je een deel terug. Verlies dit declaratieformulier niet, want je loopt dan de kans dat je de op het formulier genoteerde waardevolle zaken niet meer het land mee uit mag nemen. Bij het verlaten van het land vul je een identiek formulier in waarop je hetzelfde invult.

 

 

Invoerbeperkingen
Het GOS kent een vrije invoer van:

 • Persoonlijke reisbagage, die je nodig hebt voor het verblijf in Het GOS. Een TV, radio, cassetterecorder of computer mogen alleen worden ingevoerd als ze van het draagbare type zijn;
 • Westerse valuta (onbeperkt), mits genoteerd op het declaratieformulier;
 • Juwelen en andere waardevolle voorwerpen, mits genoteerd op het declaratieformulier;
 • één draagbare videorecorder en videocamera met vijf films;
 • Souvenirs in een redelijke hoeveelheid;
 • Een redelijke hoeveelheid levensmiddelen mag worden ingevoerd, mits bestemd voor eigen gebruik;
 • 250 sigaretten of 200 gram in andere tabakswaren (sigaretten zijn in Rusland goedkoper dan bij ons);
 • 2 liter wijn en 1 liter sterke drank invoeren (alleen personen boven de 16 jaar).

Het is verboden het volgende in te voeren:

 • Goederen die niet voor eigen gebruik bestemd zijn;
 • Russische roebels;
 • Verdovende middelen;
 • Groente en fruit;
 • Huisdieren;
 • Pornografie;
 • Tegen het GOS gerichte literatuur, film- en geluidsmateriaal.

Uitvoerbeperkingen
Je mag vrij uitvoeren:

 • Persoonlijke goederen, die je ook bij invoer bij je had;
 • Goedkope souvenirs en kleine cadeaus;
 • Levensmiddelen in een redelijke hoeveelheid voor persoonlijk gebruik.

Het is verboden het volgende uit te voeren:

 • Kunst (bijvoorbeeld iconen) en antiek;
 • Roebels. Het bedrag dat je aan valuta uitvoert moet gelijk zijn aan of kleiner zijn dan het bedrag dat je invoerde.

In- en/of uitvoer van medicijnen levert over het algemeen geen problemen op. Zorg er wel voor dat ieder potje, pakje of tube een opschrift in het Latijn heeft. Voor diabetici is de internationale suikerziekte-patiëntenkaart een uitkomst.

 

 

Geld
De Russische munteenheid is de roebel (1 roebel= 100 kopeken). In omloop zijn munten van 1, 5, 10, en 50 kopeken en munten van 1, 2 en 5 roebel. Er zijn bankbiljetten van 10, 50, 100 en 500 roebel. Op de bankbiljetten zijn steden afgebeeld.

De roebel is in de afgelopen jaren enorm gedevalueerd. Tussen 1992 en 1998 zijn diverse grotere bankbiljetten ingevoerd. In juni 1992 werd het 1.000 roebelbiljet ingevoerd, in juli 1992 het 5.000 roebelbiljet en aan het einde van dat jaar het 10.000 roebelbiljet. In maart 1997 werd het 500.000 roebelbiljet ingevoerd. Op 1 januari 1998 zijn van alle geldbedragen 3 nullen geschrapt, zodat het 500 roebelbiljet vanaf dat moment het grootste bankbiljet was. Op dit moment is de Russische bank echter druk bezig met het invoeren van een 1.000 roebelbiljet als grootste coupure. Met de oude biljetten kan sinds 1999 niet meer betaald worden.

De koers is op dit moment, voor Russische begrippen, redelijk stabiel. Eén gulden is ongeveer 12 roebel en 100 roebel is ongeveer 8 gulden.

Buiten Rusland zijn roebels niet te verkrijgen. Op veel plaatsen in de stad kan je buitenlands geld wisselen voor de nationale munteenheid tegen wissellende koersen en provicies. Ook in de meeste hotels zijn er wisselbalies. Je kan gewoon contante guldens, dollars of Duitse Marken wisselen. Bij het wisselen van Travellercheques en/of opname van geld met je creditcard wordt een commissie van 2 tot 8 % berekend. Bij het wisselen ontvang je een bewijs. Bewaar deze bewijzen goed. Soms wordt om uw paspoort gevraagd. Het kan gebeuren dat uw geld op echtheid gecontroleerd wordt in verband met de roulatie van vals geld. Wissel niet al je geld in een keer in verband met de (dagelijkse) devaluatie van de roebel!

In Moskou kan je steeds meer met een creditcard betalen. Tegenwoordig kan er zelfs op enkele plaatsen in het centrum gepind worden. Aangezien de banken gunstige wisselkoersen hanteren is het niet aan te raden om op straat geld te wisselen. Maar al te vaak kom je door snelle wisseltrucs bedrogen uit.

 

 

Eten en drinken
Een Russisch maaltijd is naar onze begrippen van een slechte tot een matige kwalitiet. Een Russische maaltijd bestaat meestal uit soep, salades, brood met salami, gerookte vis, paté en zoetigheden zoals taart. De warme maaltijden bestaan meestal uit vleesgerechten met vette sausen. Russen eten bij iedere maaltijd brood, wat zorgt voor een goede spijsvertering. Russen lunchen (obeyd) van elf tot drie en dineren (oozhen) van zes tot tien. Beide maaltijden zijn over het algemeen warm en de lunch is meestal iets zwaarder dan het diner.

Het uit eten gaan in een restaurant is voor een Rus een betrekkelijk nieuw verschijnsel. Tot voor kort was het aanbod van goede restaurant erg beperkt. Tegenwoordig kan men echter in Moskou ook Europees, Kaukasisch, Indiaas of Chinees eten. Er zijn zelfs fastfood restaurant geopend. De kaart in een restaurant bestaat meestal uit drie gangen. Beroemde voorgerechten zijn kaviaar, salades (met Russische eieren) en 'warme hapjes'. Borsch is een bekende soort soep: het is stevige bieten- en koolsoep met stukken vlees en zure room. Als hoofdgerecht kunt u meestal kiezen uit vis (steur en snoekbaars bijvoorbeeld) en vlees (spiezen, boeuf stroganov en diverse speciaal gekruide kipgerechten). De toetjeskaart in Rusland is uitgebreid: de Russen zijn enorme zoetekauwen. De kaart bevat meestal vele soorten ijs(coupes), gebakjes en de zogenaamde blini (pannenkoekjes met allerlei soorten beleg; van zalm en kaviaar tot suiker, jam en kwark).

Prijzen verschillen enorm, van de goedkoopste lokale cafetaria (stolovaja) waar een simpele Russische maaltijd ongeveer $5 kost, tot exclusieve restaurants waar een diner meer dan $75 kost. De meeste internationale restaurants vallen in de gematigde tot de duurdere prijsklasse; het valt niet mee om goedkoop te eten in Moskou zonder steeds te vervallen in een menu van brood, kaas en salami (kolbasa). In de meeste restaurant wordt alleen contant geld geaccepteerd. Deze situatie verandert langzaam, maar het is nog steeds iets om rekening mee te houden voor je ergens gaat eten.

Rusland is erg beroemd om zijn kaviaar. De zwarte kaviaar (Ikra) is kuit van de steur die zwemt in de Kaspische zee. De Beluga kaviaar is het zeldzaamst en heeft een bijzondere, notige smaak. Rode kaviaar (keta) is zalmkuit. Aangezien er steeds minder steur wordt gevangen, wordt kaviaar van goede kwaliteit vaak vermengd met kaviaar van mindere kwaliteit.

Rusland is ook bekend om zijn Vodka. Vodka is in Rusland de meest gedronken (alcoholische) drank en wordt vaak zelf gestookt waarbij het alcohopercentage erg hoog is (meer dan 80%). Er zijn veel soorten Vodka verkrijgbaar zoals de heldere Vodka en die met citroensmaak, Spaanse pepers, gember, kruidnagel of jeneverbes. In Rusland wordt ook erg veel thee gedronken. De thee wordt geserveerd met een schijfje citroen en vaak gezoet met jam (Varenje) . Het kokende water komt traditie getrouw uit een Samovar (heet waterketel). Russische koffie is een stuk slapper dan Nederlandse koffie. Russische espresso komt het meest in de buurt van Nederlandse koffie en ook Turkse koffie is een goed alternatief.

Het is sterk af te raden om water uit de kraan te drinken. Water kan soms een bruine kleur hebben. Dit komt door het aanwezige ijzer. Het drinken van kraanwater kan maag- en darmklachten veroorzaken.

 

 

Toiletten
Weinig restaurants, bar en café's hebben een toilet. Als er wel toiletten zijn, zijn deze niet hygiënisch en verre van schoon te noemen. In Rusland kan je dan ook het beste de toiletten in openbare gelegenheden vermijden. Het is geen overbodige luxe om zelf toiletpapier mee te nemen. Veelvuldig en grondig handen wassen is altijd aan te raden na een bezoek aan het toilet. In de hotelkamers worden de toiletten in de meeste gevallen dagelijks schoongemaakt en is er vaak wel toiletpapier aanwezig. In de treinen moeten de toiletten officieel 3 keer per dag schoongemaakt te worden, afhankelijk van de bemanning wijst de praktijk echter nogal eens anders uit. Een fooitje wil de Provodnik (de wagonbeheerder ) nog wel eens bewegen goed voor de wagon te gaan zorgen, als hem dat te verstaan wordt gegeven.

 

 

Post en telefoon
In de postkantoren en in de hotels worden gewone postzegels verkocht voor op briefkaarten en brieven. Aangezien de internationale post langzaam en inefficiënt werkt, duurt het minstens twee tot drie weken voordat de post in Nederland aankomt. Het is aan te raden om alleen ansichtkaarten te versturen.

Vanuit de meeste hotels kunnen faxen, telexen en telegrammen verstuurd worden. Vanuit je hotelkamer kan je kosteloos een nummer in dezelfde stad bellen. Bellen naar Nederland vanaf de hotelkamer is - door een sterke modernisering van de het telecommunicatiesysteem - tegenwoordig mogelijk. Vergeet vooral niet eerst de kosten na te vragen; in Rusland is bellen vanuit hotelkamers erg duur! Bij de receptie is vaak ook een openbare cardphone (cards te verkrijgen in de receptiehal). Ook je mobiele telefoon (KPN-abonnement) kan je in en nabij grote steden goed gebruiken.

 

 

Fotograferen en filmen
Tot enige jaren gelden was het op veel plaatsen verboden om te fotograferen. Tegenwoordig gelden er alleen nog beperkingen voor militaire objecten. Hieronder wordt verstaan: personen in uniform, bruggen, viaducten etc. Bij de grensovergangen en vliegvelden is het ten strengste verboden te filmen of te fotograferen. Ook in de aankomsthal van de vliegvelden mag niet gefotografeerd worden. Fotorolletjes zijn in Moskou volop verkrijgbaar. Let bij aanschaf van fotorolletjes altijd goed op de uiterste verkoopdatum!

 

 

Openbaar vervoer
Moskou beschikt over een uitgestrekt metronetwerk. De metro is dan ook de snelste en meest efficiënte manier van vervoer in Moskouo. De metrostations zijn boven de grond te herkennen aan de letter M. Onder de grond bevinden zich de meest prachtige metrostations, waarvan enkele zelf een toeristische attactie zjn. De mooiste stations zijn o.a. Teatralnaja, Kropotkinskaja en Beloroesskaja. De metrolijnen omvat 10 verschillende routes die de gehele stad en de voorsteden bestrijken. Een metrorit wordt betaald met een geel, plastic muntje (Zjeton). Deze worden in de metrostations verkocht voor een vaste prijs. Met behulp van dit muntje kan je diverse malen overstappen, zolang je de metrostations maar niet verlaat. De muntjes worden momenteel echter vervangen door kaarten met een magnetische strip waarmee je 20 tot 60 maal een metrorit kunt maken. Helaas zijn de stationsnamen voor westerse toeristen niet altijd gemakkelijk te lezen aangezien deze in het Cyrillische schrift worden weergegeven.

Naast de metro beschikt Moskou over een uitgebreid bus-, trolley- en tramlijnennetwerk. De meeste bussen hebben stopplaatsen bij de metro-stations waardoor het overstappen erg makkelijk is. Tijdens de spitsuren zitten de bussen en metro's vaak erg vol. Een bushalte herkent men aan de letter A, de haltes van de trolleybus aan de letter T en een tramhalte herkend men aan een transparant bord met de letters TP in het Cyrillisch. Bij het instappen moet je het buskaartje afstempelen in de stempelautomaat.

De taxistandplaats wordt aangeduid door de groen geblokte letter T. Het is verstandig om alleen officiële taxi's te nemen hoewel de particuliere taxi's vaak goedkoper zijn. De officiële taxi's zijn te herkennen aan de gele kleur met een zwart geblokt patroon op het dak. Een taxi kan je bestellen bij de receptie van het hotel, waarbij je de tijd en de bestemming opgeeft. Je krijgt daar een bevestiging met het nummer van de taxi. De taxi's die voor de meeste hotels staan te wachten, rijden meestal niet voor het officiële tarief. Je moet met de chauffeur een prijs afspreken. Dit geldt ook voor taxi's die je langs de weg aanhoudt. Vrije taxi's hebben een groen licht aan om aan te geven dat ze vrij zijn.

In de zomer is het aan te bevelen om een boottocht te maken over de rivier Moskva. De boten leggen aan bij de belangrijkste bezienswaardigheden en zijn een goede manier om een indruk van de stad te krijgen. Na het verlaten van de boot, moet bij het opstappen weer een kaartje gekocht te worden. Het beginpunt van de boottochten ligt tegenover het station Kievskij.

 

 

Winkelen
De winkels in Moskou openen zelden de deuren voor 10.00 uur en zijn geopend tot 19.00 of 21.00 uur. De meeste winkels sluiten 's middags van 13.00 tot 14.00 uur of van 14.00 tot 15.00 uur. De warenhuizen zijn doorlopend geopend van 8.00 tot 21.00 uur. Op zondag zijn de winkels beperkt geopend.

Als je een artikel koopt in een Russische winkel of dagcafé, dan gaat dat iets anders dan bij ons. Je zoekt namelijk eerst het artikel uit, onthoudt de prijs, betaalt dat bedrag aan de kassa, gaat met de kassabon weer terug naar de balie waar het artikel stond, overhandigt deze bon en krijgt het artikel overhandigd (soms wordt voor de verpakking ervan weer doorverwezen naar een andere balie). De meeste hotels hebben in de hal kiosken waar je kranten, kleine souvenirs, drankjes, versnaperingen, postzegels en kaarten kan kopen.

Veel Moskovieten kopen hun groenten, vlees en fruit op de markten. Het is aan te bevelen om vroeg naar de markt te gaan, later op de dag zijn de meeste producten uitverkocht.

 

 

Tijdsverschil
Rusland kent 11 tijdzones. In Moskou en Sint Petersburg is het 2 uur later dan in Nederland. In het laatste weekend van maart gaat de zomertijd in, die duurt tot het laatste weekend in oktober.


Voltage
In het GOS is de stroomspanning 220 Volt en de stekkers zijn over het algemeen dezelfde als in Nederland. Voor sommige contactdozen heb je een verloopstekker nodig aangezien de de pennen iets dikker zijn. Ook in de Transiberië Express kan je over 220 Volt beschikken.

 

 

Hotels in Rusland
Hotelovernachtingen in Rusland zijn over het algemeen vrij prijzig, hoewel de prijzen de afgelopen tijd flink gedaald zijn. De buitenlandse bezoeker is over het algemeen "veroordeeld" tot hotels die grofweg in twee categorieën vallen: luxehotels ('western-style') en goedkopere ex-sovjet hotels. Er bestaan weinig middenklasse hotels. In Moskou bijvoorbeeld, zijn vrij veel luxe (4 en 5 sterren) hotels en nauwelijks mogelijkheden voor auto- en rugzaktoeristen. De meeste luxehotels liggen binnen een straal van 15 minuten met de metro of auto van het centrum van Moskou. Ex-sovjet hotels liggen meestal iets verder weg, maar er zijn er een paar in het centrum.
De mogelijkheden voor reizigers met een krap budget zijn heel beperkt. Sommige ex-sovjet hotels hebben kamers voor minder dan $50. De service zal dan niet veel voorstellen en de inrichting is armoedig.

Bij aankomst in het hotel moet je paspoort en visum gereedhouden. Vaak zal men je paspoort bij de receptie achterhouden. Het is echter je goed recht je paspoort terug te vragen. Men zal hierover echter wel moeilijk doen. Een kopie van je paspoort wil nog wel eens uitkomst brengen. Per kamer zal een sleutel worden verstrekt. Bij het verlaten van de verdieping dient de sleutel te worden ingeleverd bij de dezjoernaja (etagereceptioniste), of als je het hotel verlaat bij de receptie in de hal als er geen dezjoemaja aanwezig is. Je krijgt daar een hotelkaartje voor terug wat bij de ingang van het hotel moet worden getoond en waarmee je later bij de receptie of de afdeling weer je sleutel kan terugkrijgen. Bij kleine problemen, of als je bijvoorbeeld thee wilt, kan de dezjoemaja helpen. Het hotel is 24 uur per dag geopend. De kamers zijn veelal vrij ruim opgezet en voorzien van twee, los van elkaar staande, bedden. Alle faciliteiten waarover een gemiddelde hotelkamer dient te beschikken zijn aanwezig. Vaak zijn er echter dingen stuk, is de wc-bril gebroken, is er geen koortje en is er vrijwel altijd géén stopje voor het bad. Er zijn vaak voldoende kleine handdoeken aanwezig (voldoen ook uitstekend als stopje voor het bad). Een eigen badhanddoek zelf meenemen is geen overbodige luxe.

De hoorn van de telefoon op je kamer kan je 's nachts beter naast de haak leggen. Het komt helaas steeds vaker voor dat "dames" en "heren" hun diensten midden in de nacht telefonisch aanbieden. Helaas kom je deze "dames" en "heren" ook steeds vaker in de lobby's van de hotels tegen (óók in de vijf sterren hotels!). Ze zijn echter zelden opdringerig.

 

 

Feestdagen
1 januari - Nieuwjaarsdag (Novy God)
2 januari - Tweede Nieuwjaarsdag
7 januari - Russisch-ortodox kerstmis
8 maart - Internationale Dag van de Vrouw
eerste paasdag

1 mei - Dag van de Arbeid
2 mei - Viering van de Lente
9 mei - Dag van de Overwinning
12 juni - Onafhankelijkheidsdag
7 november - Dag van Verzoening en Harmonie (voorheen de Viering van de Oktoberrevolutie)
12 december - Dag van de Constitutie (grondwet)

Oud en nieuw is voor de Russen het belangrijkste winterfeest. Dit komt omdat het kerstfeest na de oktoberrevolutie afgeschaft werd vanwege het religieuze karakter ervan. Het kerstfeest is inmiddels weer in ere hersteld. Dit is niet het geval voor de bijbehorende kerstrituelen. Het Russische 'Novy God' lijkt enigszins op ons kerstfeest. Vanaf 20 december worden overal jolka's (nieuwjaarsbomen) en diverse versierselen verkocht. Op oudejaarsavond stellen de Russen een uitgebreid diner samen en om 23.30, een half uur voor het nieuwe jaar gaan ze aan tafel. Na middernacht vloeit de champagne rijkelijk en zingen en dansen ze om het nieuwe jaar goed in te leiden.

Als een feestdag in het weekend valt, dan wordt die feestdag doorgeschoven naar de eerstvolgende werkdag.