Confucius Tempel

Beijing

   

 

 

Confucius:

Confucius (Kong Fuzi) werd geboren in Qufu, 150 km ten zuiden van Jinan. Hij leefde van circa 551 tot 479 voor Christus in de periode van oorlog en opstand die bekend staat als de "Periode van Lente en Herfst". Hoewel Confucius een filosoof was, kan de Chinese beschaving van de laatste 2000 jaar omschreven worden als Confuciaans. De grondslag van zijn ethiek was dat de mens van nature goed is en dat al het kwaad bij hem is ontstaan door een gebrekkig inzicht. Hij stelde een terugkeer naar de orde voor, die tot stand moest komen door zich strikt te houden aan de traditionele noties van correct gedrag. Het beste middel om inzicht te verkrijgen vormde de studie van het verleden. De grote mensen uit de geschiedenis waren de voorbeelden die men moest navolgen. De historische gebeurtenissen waren de gegevens waaruit men lering moest trekken. Hoe de mensen zich tegenover elkaar moesten gedragen werd bepaald door de relatie waarin zij tegenover elkaar stonden:

  • Vader - zoon: De vader liefhebbend en de zoon gehoorzamend
  • Echtgenoot - echtenote: de man verantwoordelijk voor de dingen buitenhuis, de vrouw voor die binnenhuis
  • Oudere broer - jongere broer: de oudere heeft voorrang voor de jongere
  • Vorst/heer - onderdaan: de vorst rechtvaardig de onderdaan loyaal
  • Vriend - vriend: gekenmerkt door vertrouwen

De Confucianistische Tempel (Kong Miao):

De Confucius tempel is gebouwd in 1302 tijdens de Yuan dynastie, die duurde van 1279 tot 1368. Later is de tempel diverse malen vernieuwd en herbouwd. De tempel doet nu dienst als een museum. Op de eerste binnenplaats staat het beeld van Confucius en 188 stenen met daarop de namen van de studenten die het keizerlijk examen hebben gehaald. Sommige van deze stenen met inscripties zijn ongeveer 2500 jaar oud. Om de drie jaar werden kandidaten drie dagen en twee nachten opgesloten voor de eerste ronde van de ambtenarenexamens die toegang tot een hoge functie konden geven. Het examensysteem heeft ruim 2000 jaar gefunctioneerd en werd in 1900 afgeschaft.

Locatie: Guozijian-straat, bij de Yonghegongstraat tegenover de Lama-tempel. Geopend van dinsdag t/m zondag. Entreegeld verschuldigd

 

 

Terug naar Dagbeschrijving Terug naar China index